Netherlands Cyber Defence Initiative

Waarom het Nederlands Cyber Doctrine Instituut?

Anno nu is de waarschijnlijkheid en ook de uitvoerbaarheid van Cyberwar groot. Cyberwar is in verschillende scenario’s het aangewezen wapen; zowel in het traditionele militaire domein waarin informatieoverwicht de kracht én de achilleshiel van de huidige militaire balans is, als in het civiele domein. Daar zien we bedrijfsspionage op een ongekende schaal, maar ook conflicten tussen niet-statelijke entiteiten en alles ertussen in.

Internet is niet meer weg te denken uit ons bestaan en onze economie. Al Qaeda is net zo zeer een internetfenomeen als Hyves en Wikipedia. Intussen gaat het denken over de digitale veiligheidsdimensie niet veel verder dan compliance, virussen en botnets.

In onze optiek is het dat niet genoeg. Er is op dit moment te weinig kennis van deze nieuwe wereld, en de kennis die er is, is versnipperd. ICT beveiliging heeft een deel van de antwoorden, maar hangt sterk aan het verleden, defensie heeft een ander deel van de antwoorden, maar verkent nog het digitale domein. Het is tijd voor samenwerking, kennisuitwisseling en een structureel debat, een debat met een concrete uitkomst: een veiligheidsdoctrine voor de komende jaren.
Nu lijkt een veiligheidsdoctrine het voorrecht van Defensie. Dit ligt altijd ingewikkelder: Defensie is een uitvoeringsorganisatie die een dergelijke doctrine kan invullen, maar niet initiëren.

Defensie heeft andere dingen aan het hoofd met forse bezuinigingen en voortdurende traditionele missies in uitdagende gebieden. Daarbij is digitale vijand een breder probleem dan alleen de krijgsmacht of enig ander rijksonderdeel alleen aan zal kunnen: met het beschermen van de eigen informatievoorzieningen heeft overheid de handen al vol. Daar ligt op dit moment de nadruk, maar leidt tot de vraag wie dan Nederland en de Nederlandse belangen beschermd? Zonder een samenwerking zullen Nederlandse bedrijven alleen blijven staan.

Digitale veiligheid is een politieke speelbal tussen overheidsorganen geworden. Het gevecht om het mandaat tussen ministeries en aangrenzende instanties smoort nagenoeg alle voortgang en dreigt dat te blijven doen. Zo lang er geen directe aanleiding is, in de vorm van een daadwerkelijke calamiteit, zal deze patstelling voortduren.

Er is dringend behoefte aan een actie om deze patstelling te doorbreken. Deze doorbraak kan alleen plaatsvinden buiten ieder bestuurlijk territorium, op een plek waar kennis en inzicht centraal staan, niet de bestuurlijke beslommeringen. Het is de hoogste tijd om zo’n plek te creëren. Het optuigen van een echte digitale beveiliging kost namelijk veel tijd, tijd die anders door onze vingers glipt. Die tijd is op. Daarom is het Nederlands Cyber Doctrine Instituut per 1 december 2011 actief.

 

Onze primaire doelstelling is het zorgen voor een digitale veiligheidsdoctrine voor Nederland. Hiervoor werken we aan:

  • Het bundelen, ontsluiten en ontwikkelen van de expertise

  • Het vormen van een aanspreekpunt voor de politiek, de overheid, de wetenschap en de pers over stand van zaken aangaande cyberwar

  • Het doorbreken van de politieke patstelling over het mandaat van onze digitale veiligheid

  • Het vertalen van het militaire denken naar civiele IT Security

  • Het vertalen van het civiele Security denken naar het militaire domein

  • Onderzoek uitvoeren en ondersteunen om bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van materiekennis en inzicht